Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

hm.png
Screenshot_1.png

Клуб на ОСЗР от ВМТ и ВВТУ ,, Т. Каблешков"

председател-майор инж. Иван Омайски

КЛУБНО РЪКОВОДСТВО

1. полк. о.з Кирил Парапанов 1992-....jp

о.з
Кирил Парапанов 1992-...

6. подп. о.з Илия Велев 2013-....jpg

о.з
Илия Велев 2013-...

2. подп. о.з Асен Йосифов 1992 -.jpg

о.з
Асен Йосифов 1992 -

7. Ирена Станоева 2017 -....jpg

Ирена Станоева 2017 -...

3. полк. инж. Рашко Иванов 2017-....jpg

о.з
Рашко Иванов 2017-...

8. полк. инж. Неделчо Неделчев 2017-....

о.з
Неделчо Неделчев 2017-...

4. полк. инж. Георги Младенов 2017-....j

о.з
Георги Младенов 2017-...

9. подп. о.з Генчо Генчев 2015-2020 г..j

о.з
Генчо Генчев 2015-2020 г.

5. подп. о.з Тодор Тодоров 2019-....jpg

о.з
Тодор Тодоров 2019-...

10. полк. о.з Цветан Тодоров 2000-2020 г
black-and-white-black-ribbon-clip-art-ri

о.з
Цветан Тодоров 2000-2020 г.

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

,,Магистрали"

председател- о.з К. Димитров

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

ВВТУ

,,Т. Каблешков"

председател-о.з Р. Виденов

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

,,Люлин"

председател-о.з О. Кирянов

%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%

Дружество

,,Надежда"

председател-о.з Д. Димитров

%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%

Дружество

,,Пловдив"

председател-о.з В. Станев

Screenshot_3.png

Дружество

,,Варна"

председател-о.з А. Андонов

Screenshot_1.png

Дружество

,,Илиянци"

председател-о.з А. Георгиев

Screenshot_2.png

Дружество

,,Г. Оряховица"

председател-о.з Н. Киров