Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

hm.png
Screenshot_1.png

Клуб на ОСЗР от ВМТ и ВВТУ ,, Т. Каблешков"

председател-И. Омайски

КЛУБНО РЪКОВОДСТВО

1. полк. о.з Кирил Парапанов 1992-....jp

полк. о.з

Кирил Парапанов 1992-...

6. подп. о.з Илия Велев 2013-....jpg

подп. о.з

Илия Велев 2013-...

2. подп. о.з Асен Йосифов 1992 -.jpg

подп. о.з

Асен Йосифов 1992 -

7. Ирена Станоева 2017 -....jpg

Ирена Станоева 2017 -...

3. полк. инж. Рашко Иванов 2017-....jpg

полк. инж. Рашко Иванов 2017-...

8. полк. инж. Неделчо Неделчев 2017-....

полк. инж.

Неделчо Неделчев 2017-...

4. полк. инж. Георги Младенов 2017-....j

полк. инж. Георги Младенов 2017-...

9. подп. о.з Генчо Генчев 2015-2020 г..j

подп. о.з

Генчо Генчев 2015-2020 г.

5. подп. о.з Тодор Тодоров 2019-....jpg

подп. о.з

Тодор Тодоров 2019-...

10. полк. о.з Цветан Тодоров 2000-2020 г
black-and-white-black-ribbon-clip-art-ri

 полк. о.з Цветан Тодоров 2000-2020 г.

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

,,Магистрали"

председател-К. Димитров

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

ВВТУ

,,Т. Каблешков"

председател-Р. Виденов

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF.%20%D0%BE.%D0%B

Дружество

,,Люлин"

председател-О. Кирянов

%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%

Дружество

,,Надежда"

председател-Д. Димитров

%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%

Дружество

,,Пловдив"

председател-В. Станев

Screenshot_3.png

Дружество

,,Варна"

председател-А. Андонов

Screenshot_1.png

Дружество

,,Илиянци"

председател-А. Георгиев

Screenshot_2.png

Дружество

,,Г. Оряховица"

председател-Н. Киров